dimecres, 6 de juny de 2012

Oracions amb SE. Francesc Claramonte. 1r de Batx.

Digueu si el pronom SE fa que l’oració sigui impersonal, passiva, reflexiva, recíproca o, simplement, el verb és pronominal:

La Maria i en Pere es truquen cada dia.

En Joan es dutxa cada matí.

Els germans es discuteixen sovint.

Aquests problemes es discuteixen cada any.

Es corre massa per la carretera.

Es miren com dos enamorats.

Es posen nerviosos quan tenen un examen.

Es va empassar un pinyol d’oliva.

Es compra massa en aquesta societat de consum.

S’han confirmat els rumors sobre el seu embaràs.

Es va enamorar d’aquell actor de cine americà.

Es recorda sempre del viatge de l’any passat.

Es venen solucions màgiques per aprovar.

No s’avenia amb el seu germà.

Es reflexiona poc sobre el passat.