dijous, 11 d’octubre de 2018

Pauta per a l'anàlisi sintàctica. Francesc Claramonte 2n ESO

Aquesta pauta us ajudarà a l'anàlisi sintàctica:

1. Identifiqueu els dos constituents de l'oració: subj. + pred.
2. Identifiqueu el nucli del subjecte i el nucli del predicat. Us ajudarà
a) la relació de concordança ja que el subjecte ha de concordar en nombre i persona amb el verb.
b) el sentit o significat de l'oració (semàntica).