dimarts, 29 de maig de 2018

Les avantguardes. 4t d'ESO. Francesc Claramonte.

Afegesc un extracte de la pel·lícula de Vertov A man with a movie camera de l'any 1929. Una mostra de l'experimentació en el cinema. En la pel·lícula es mostra la capacitat del llenguatge del cinema com a eina de comunicació de la modernitat. Contemporàniament el músic Michel Nyman va experimentar sobre l'experiment i reproduí amb nous materials pla a pla l'obra de Vertov.

Obra original:
https://www.youtube.com/watch?v=7ZkvjWIEcoU


Obra de Michel Nyman:
https://www.youtube.com/watch?v=tL44pRLsjPE