dijous, 21 de febrer de 2013

JQCV. Departament de Llengua

Per a tots aquells que estiguen interessats a fer les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

http://www.cece.gva.es/polin/val/jqcv/proves.html